Evodev Garp2nShift

Garp2nShift (fd Garp2Unifaun) är en integrationsprogramvara mellan Garp Affärssystem och nShift Transportadministrativt system.

Garp2nShift arbetar huvudsakligen i bakgrunden och startas direkt vid utskrift av transportdata från Garp. Informationen bearbetas och skickas vidare till nShift och transportdokumenten skrivs ut. När etiketterna skrivits ut så läses sändningsnummer omedelbart tillbaka till Garp.

Garp2nShift kan även startas separat för massutskrift av etiketter, baserat på dagens leveranser i Garp. Dagens leveranser hämtas från Garp, varefter selektering och massutskrift kan ske utifrån leveranssätt.

Garp2nShift kan även startas för att göra konfigureringar och för att hitta arkiverade filer.

Nedan följer några nyckelfunktioner i Garp2nShift:

  • Enkel integrationsfil från Garp, för snabba och enkla anpassningar.
  • Möjlighet att automatiskt komplettera eller ersätta utdata från Garp enligt inställningar i Garp2nShift. Funktionen gör det enkelt att anpassa sändningar utan modifieringar i Garp. Användbart för att komplettera tullinformation för olika länder.
  • Automatisk återläsning av sändningsnr och kollinr till Garp, vilket sker direkt efter utskrift av transportetiketter.
  • Hantering av ”Delivery checkout”. Det vill säga att förbokade sändningar upplagda från extern webshop, kompletteras med transportinformation från Garp (tex antal kolli och vikt), varefter etiketterna skrivs ut.
  • Möjlighet till annan transporttjänst för returer, vilket kan sänka transportkostnaderna. Garp2nShift skapar då en separat sändning för returtransporten, med ett billigare transporttjänst.
  • Hantering av tulluppgifter för ”Paperless Invoice”.
  • Landregister innehållande längd på postnr för uppdelning av Garps fält för postnr och ort, till två separat fält. Det finns även en ”auto-delning” om uppgiften saknas, vilket fungerar för många länder.
  • Möjlighet till automat-utskrift av flera andra Garp-dokument (tex följesedel).
  • Möjlighet till massutskrift av etiketter för dagens levererade sändningar, med filter per leveranssätt.
  • Arkivering av samtliga filer

Kontakta oss om du vill veta mer om hur Garp2nShift kan förenkla er transportadministration.

© 2022: Evodev AB, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress