AccountsPayable

En integration mellan Garp och externt attestsystem

AccountsPayable är ett tilläggsprogram till Wasp och är en integration mellan Garp och externt attestssystem såsom Ascendo/MediusGo, Palette/Rillion, Levdoc eller Canon Anysys. Den består av dels ett Api och dels ett par menyval. Det är formulär främst för supporten för att visa logg, leverantörer, levreskontra samt de tabeller och konto som exporteras till det externa systemet såsom konto, valuta, etc.

Varje faktura som importeras från det externa systemet har ett unik löpnr (fakturaid) och man kan i loggen utifrån detta fakturaid följa exakt vad som hänt vid importen.

Formulär för att visa leverantör, levreskontra, etc. är gjorda med samma layout som Garp för att enkelt kunna hitta motsvarande fält och funktion.

Det externa systemet kommunicerar via ett api direkt mot Wasp och Garpservern för export av data samt import av leverantörsfakturor, alla anrop kräver autentisering.

Integrationen stödjer ordermatchning, periodisering samt makulering av faktura.

Vi har integrerat Garp mot Ascendo/Medius sedan 2002, Palette/Rillion sedan 2005 och Levdoc samt Canon Anysys sedan 2022

© 2022: Evodev AB, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress