Garp2Excel

Programmet är ett tilläggsprogram till Excel (Addin) och möjliggör att man kan köra en rapport från Garp i Excel.

I korthet så fungerar det så att man mappar upp den textfil som rapporten kör och plockar ut den data som finns på en rad. Det måste finnas något kännetecken att läsa på raderna.

För mer avancerade rapporter så rekommenderar vi vår nya produkt: waspReport, där kan man kombinera valfria rader och delar i rapporten.

© 2022: Evodev AB, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress