Garp2Excel

Programmet är ett tilläggsprogram till Excel (Addin) och möjliggör att man kan köra en rapport från Garp i Excel.

I korthet så fungerar det så att man mappat upp den textfil som rapporten körs till och plockar ut den data som finns på en rad.

För mer avancerade rapporter så rekommenderar vi vår nya produkt: waspReport

© 2018: Evodev AB, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress